Stavební akce rok 2008

31.12.2008   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- V roce 2008 byl ukončen významný projekt, který byl následně uveden do zkušebního provozu, a to čistírna odpadních vod v Mladoňově. Zároveň s ní byla vybudována I. etapa kanalizace v Mladoňově. Celkové náklady činily 10,2 mil. Kč, z toho dotace 5 mil. Kč,

ČOV Ml

-  byla vybudována technická infrastruktura (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) pro nově vznikající lokalitu "K Lužím" v celkové hodnotě 3,1 mil. Kč, z toho činila 1,5 mil. Kč dotace,

- bylo provedeno zateplení III. MŠ (výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení střechy), celkové náklady činily 2,987 mil. Kč. Tyto stavební práce sice proběhly již v létě 2008, přesto dotaci ve výši 2 mil. Kč obec Nový Malín obdržela až v srpnu 2009, tzn. téměr rok po jejím dokončení,

 

školka dolní    III.MŠ další f

 - bylo vybudováno jímací území "Pod Lesem", tzn. 2 zásobovací vrty (vč. vystrojení) a výtlačný řad v délce 0,147 km. Celkové náklady činily 1,6 mil. Kč, z toho dotace činila 592 tis. Kč,

- byla provedena oprava sochy Panny Marie Immaculaty, celkové náklady činily 150 tis. Kč, z toho dotace 45 tis. Kč,

 

socha PM I.     socha PM III.

 - byla provedena oprava požární techniky v celkové hodnotě 80 tis. Kč, z tohoto dotace činila 40 tis. Kč,

- byla provedena investice do místní knihovny, byla pořízena PC sestava a laserová čtečka v celkové výši 55 tis. Kč, z toho dotace činila 25 tis. Kč,

- byla dokončena cyklostezka I. etapa Nový Malín (od Plechů po p. Doležala) v celkové hodnotě 10,127 mil. Kč, z toho dotace činila 4,988 mil. Kč,

Cyklostez.-PlechyII.

- byla zakoupena bývalá selská usedlost č.p. 83 za cenu 3,18 mil. Kč z finančních prostředků obce Nový Malín,

SD-před realizací

- byla vybudována nová (již 3.) třída v budově III. MŠ v ceně 1,189 mil. Kč, která byla financována z finančních prostředků obce Nový Malín,¨

 

MŠ třída I   MŠ třída II

- byla provedena rekonstrukce třídy v ŽŠ Nový Malín v ceně 300 tis. Kč, která byla taktéž financována z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena oprava části kostela v Novém Malíně a poskytnut příspěvek v ceně 250 tis. Kč z finančních prostředků obce Nový Malín,

 

kostel-fas   Kostel-fasáda

- byla provedena úprava zeleně u Obecního úřadu v Novém Malíně v ceně 35 tis. Kč, která byla financována z finačních prostředků obce Nový Malín.

 

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám