Stavební akce v předchozích letech

31.12.2007   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


Rok 2002

- Bylo provedeno dokončení splaškové kanalizace, II. etapa, celkové náklady činily 2,2 mil. Kč,

- bya zahájena výstavba inženýrských sítí pro 43 RD "Nad školou", celkové náklady v roce 2002 činily 4,3 mil. Kč,

- byla provedena oprava místních komunikací Hrabišínská v délce 2 km, celkové náklady činily 3,7 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byly provedeny opravy v ZŠ, celkové náklady činily 2,4 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byly vybudovány protipovodňová opatření - 6 průlehů (3km), celkové náklady činily 1,7 mil. Kč,

- bylo vybudováno 28 bytových jednotek, celkové náklady činily 8,3 mil. Kč,

- byl opraven Sloup Nejsvětější Trojice (u ZŠ), celkové náklady činily 190 tis. Kč, z toho dotace 120 tis. Kč,

kříž u ZŠ I.   kříž u ZŠ II.

- byly opraveny varhany v Kostele Narození Panny Marie v Novém Malíně, celkové náklady činily 460 tis. Kč, obec Nový Malín přispěla do veřejné sbírky 60 tis. Kč.

Rok 2003

- Byla dokončena technická infrastruktura pro 43 RD "Nad školou", celkové náklady v roce 2003 činily 4,2 mil. Kč,

- byla zřízena přestupková agenda v obci Nový Malín,

- byla vybudována nová tělocvična pro ZŠ Nový Malín, celkové náklady činily 19,7 mil. Kč, z toho dotace 15 mil. Kč,

 

tělocvična

- byla provedena obnova sociálního zařízení u III. MŠ, celková náklady činily 150 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla dokončena půdní vestavba u ZŠ Nový Malín, celkové náklady činily 5,4 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla dovybavena půdní vestavba u ZŠ Nový Malín nábytkem, celkové náklady činily 161 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- obci Nový Malín byl přidělen znak a prapor, celkové náklady činily 158 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena I. etapa výstavby Domu s pečovatelskou službou,

- byly vybudovány další protipovodňová opatření (Poldr, rybníky), celkové náklady 2,1 mil. Kč, z toho dotace 1,674 mil. Kč,

- byla zahájena III. etapa splaškové kanalizace v celkové výši 10,5 mil. Kč a byla hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín,

- k obci Nový Malín se připojil Mladoňov (28.2.2003),

- byla provedena oprava historické památky - pískovcového kříže Kalvárie (u Hamáčků),

 

Kalvárie     Kalvárie I.

- byla zahájena rekultivace skládky průmyslového odpadu, celkové náklady v roce 2003 činily 11,2 mil. Kč,

- byl zvýšen příspěvek při narození dítětě na 2 000,- Kč, 3 000,- Kč a 5 000,- Kč (na 1., na 2., na 3. a další dítě).

Rok 2004

- Bylo vybudováno šatnové zázemí tělocvičny v ZŠ Nový Malín, celkové náklady činily 3,5 mil. Kč, z toho dotace 3,499 mil. Kč,

- byla dokončena rekultivace skládky průmyslového odpadu - cihelna (2,2 ha), celkové náklady v roce 2004 činili 22,5 mil. Kč, dotace na celou akci činila 24,684 mil. Kč,

- byla provedena technická infrastruktura "U Cinka" pro 15 RD, celkové náklady činili 3,5 mil. Kč,

- pokračovalo se ve výstavbě splašková kanalizace III. etapa, celkové náklady činily 14 mil. Kč, z toho dotace činila 8,047 mil. Kč,

- byla provedena oprava fasády kostela, celkové náklady činily 0,9 mil. Kč,

- byla dokončena výstavba DPS v Novém Malíně, celkové náklady činily 14,6 mil. Kč, z toho dotace činila 9,8 mil. Kč,

 

DPS I   DPS II

- byly provedeny opravy v kulturním domě v Mladoňově, celkové náklady činily 0,7 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Mladoňově - I. etapa, celkové náklady činily 0,5 mil. Kč,

- byla provedena přestavba staré tělocvičny v ZŠ Nový Malín na šatny pro děti, celkové náklady činily 300 tis. Kč  a přestavba ze staré ředitelny na PC učebnu , celkové náklady činily 300 tis. Kč a všebylo hrazeno z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena oprava střechy na KD Mladoňov , celkové náklady 277 tis. Kč a byl vybaven novým sociálkami, celkové náklady 100 tis. Kč, vše hrazeno z finančních prostředků obce Nový Malín,

Rok 2005

- Pokračování v III. etapě splaškové kanalizace - 312 přípojek, celkové náklady činily 7,4 mil. Kč,

- proběhla výstavba nového hřiště nad Sokolovnou I. etapa, celkové náklady činily 0,6 mil. Kč,

- byla provedena přípojka ČOV, veřejného osvětlení a místního rozhlasu v místní části Plechy, celkové náklady činily 1,2 mil. Kč,

- proběhla výstavba cyklostezky - stavba Šumperk II. etapa v délce 418 m, celkové náklady činily 7,2 mil. Kč, z toho dotace 3 mil. Kč,

- byl opraven Kamenný kříž se sochami Sv. Jana Nepomuckého, celkové náklady činily 97 tis. Kč, z toho dotace 50 tis. Kč,

- byl vybudován internet - 5 vysílačů, připojeno 106 domácností, celkové náklady činily 0,5 mil. Kč,

- byla vybudována technická infrastruktura pro 15 RD "Na Vyhlídce", celkové náklady činily 3 mil. Kč,

- proběhla oprava místních komunikací v délce 1,6 km, celkové náklady činily 2 mil. Kč,

- byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu II. etapa v Mladoňově, celkové náklady činily 0,6 mil. Kč,

- byl propojen vodojem 40 - 200 (pitná voda), celkové náklady činily 2,8 mil. Kč, z toho dotace 990 tis. Kč,

- proběhl bezúplatný převod budový bývalé ZŠ v Mladoňově na obec Nový Malín,

- bylo zajištěno ozvučení kostela Narození Panny Marie v částce 95 tis. Kč a bylo hrazeno z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byl opraven pískovcový kříž s korpusem ukřižovaného Krista v Novém Malíně, celkové náklady činily 85 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byl zvýšen příspěvek při narození dítěte na 2 000,- Kč, 5 000,- Kč a 10 000,- Kč (na 1., na 2., na 3. a další dítě)

Rok 2006

- Byla provedena přístavba jídelny, kuchyně a provedeno zateplení pavilonu u ZŠ Nový Malín, celkové náklady činily 15,652 mil. Kč, z toho dotace činila 15 mil. Kč,

ZŠ jídelna   ZŠ kuchyň

- byla vybudována cyklostezka I. etapa - stavba Šumperk v délce 522 m, celkové náklady činily 7 mil. Kč, z toho dotace 2,73 mil. Kč,

cyklostezka2006

- byl vybudován průleh jako protipovodňové opatření (150 m), celkové náklady činily 0,2 mil. Kč,

- pokračuje se ve vybudování nového fotbalového hřiště II. etapa, celkové náklady činily 0,9 mil. Kč,

- byla provedena oprava místních komunikací v délce 2,6 km, celkové náklady činily 4 mil. Kč,

- byla vybudována technická infrastruktura  pro RD "Pod lesem", "Nad tratí", celkové náklady činily 6 mil. Kč, z toho dotace 1,36 mil. Kč,

- bylo dokončeno vybudování internetu do domácností II. etapa, celkové náklady 1 mil. Kč,

- byla zahájena výstavba vodovodu I. etapa v Mladoňově,

- vznikla MAS Šumperský venkov pro 9 obcí za podpory obce Nový Malín, celkové náklady 0,1 mil. Kč,

- byla zahájena přestavba III. MŠ na 4 sociální byty,

- byla provedena rekonstrukce budovy OÚ Nový Malín - fasáda, okna, střecha, celkové náklady činily 1,2 mil. Kč, z toho dotace činila 400 tis. Kč.

Budova OÚ   budova OÚ II.

Rok 2007

- Bylo dokončeno vybudování 4 sociálních bytů v budově III. MŠ, celkové náklady činily 3,2 mil. Kč, z toho dotace činila 2,199 mil. Kč,

- byla provedena rekonstrukce třídy v ZŠ ve staré budově, celkové náklady činily 300 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla vybudována technická infrastruktura pro RD "Pod Malínským vrchem", celkové náklady činily 2,92 mil. Kč, z toho dotace 1,44 mil. Kč,

- bylo provedeno oplocení fotbalového hřiště, celkové náklady činily 1,37 mil. Kč,

- byla dokončena výstavba vodovodu v Mladoňově, celkové náklady činily 10,17 mil. Kč, z toho dotace 5,5 mil. Kč,

- bylo zahájeno budování cyklostezky - stavba Nový Malín, I. etapa, v délce 680 m, celkové náklady činily 4,786 mil. Kč, z toho dotace 1 mil. Kč,

- byl propojen vrt č. 2 s výtlačným potrubím, celkové náklady činily 130 tis. Kč, byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byl zprovozněn vrt č. 2, celkové náklady činily 110 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla vybudována nová knihovna a místnost pro veřejný internet, celkové náklady 114 tis. Kč,

- byla provedena rekonstrukce komunikace "U Vranů" v délce 300 m, celkové náklady činily 1,24 mil. Kč,

- byla odstraněna omítka vnitřní strany hřbitova, celkové náklady činily 100 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byl vybudován krb a topení v KD Mladoňov, celkové náklady činily 240 tis. Kč,

- byla zakoupena budova bývalé fary Mladoňov, celkové náklady činily 120 tis. Kč, byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byly opraveny hodiny na kostele v částce 77 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena oprava pomníku obětem I. světové války, celkové náklady činily 225 tis. Kč, z toho dotace 170 tis. Kč.

 pomník   pomnik i
3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám