Vybíráme z galerie
DSC_1252.jpg DSC_1252.jpg
Odběr aktualit
Zadat email
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu Zveřejnil
27.11.2020 15.12.2020 pdf-file Návrh rozpočtu obce na rok 2021 Jana Vohralíková
27.11.2020 15.12.2020 pdf-file Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2021 Jana Vohralíková
25.11.2020 11.12.2020 pdf-file Obec Nový Malín tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemků p.č. 3781/28 ostatní plocha o výměře 108 m2 a p.č. 3773/19 ostatní plocha o výměře 27 m2 oba v k.ú. Nový Malín. Jana Vohralíková
25.11.2020 11.12.2020 pdf-file Obec Nový Malín tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 1532/2 zahrada o výměře 14 m2 v k.ú. Nový Malín a p.č. 2636/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k.ú. Nový Malín, Správě železnic, státní organizaci. Jana Vohralíková
25.11.2020 11.12.2020 pdf-file Obec Nový Malín tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemk p.č. 866/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2 v obci a k.ú. Nový Malín dle GP č. 1912-129/2020 panu LFH, Nový Malín Jana Vohralíková
23.11.2020 14.12.2020 pdf-file Omezení úředních hodin na OÚ Nový Malín Jana Vohralíková
19.11.2020 03.01.2022 pdf-file Protipovodňová opatření obce Nový Malín. Jiřina Cvečková
18.09.2020 30.11.2020 pdf-file Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Jana Vohralíková
28.07.2020 31.12.2022 pdf-file Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
25.06.2020 30.06.2021 pdf-file Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2019. Jiřina Cvečková
14.04.2020 pdf-file Oznámení o zveřejnéní schváleného rozpočtového opatření obce Nový Malín. Jiřina Cvečková
06.04.2020 31.12.2022 pdf-file Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
03.04.2020 04.04.2023 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Nový Malín na rok 2020. Jiřina Cvečková
03.04.2020 04.04.2023 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS Nový Malín na rok 2020. Jiřina Cvečková
18.12.2019 pdf-file Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Nový Malín na rok 2020. Jiřina Cvečková
18.12.2019 pdf-file Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Nový Malín na období roků 2021,2022,2023. Jiřina Cvečková
10.12.2019 31.12.2022 pdf-file Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
02.09.2019 31.12.2022 pdf-file Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
30.05.2019 01.06.2022 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Jiřina Cvečková
30.05.2019 01.06.2022 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Jiřina Cvečková
12.04.2019 pdf-file Informace spolkům a bývalým občanským sdružením Jana Vohralíková
04.04.2019 31.12.2022 pdf-file Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
12.11.2018 15.11.2021 pdf-file Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 11.1.2018 Jiřina Cvečková
22.05.2018 pdf-file Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Jiřina Cvečková
11.01.2018 13.01.2021 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Nový Malín, z.s. Jiřina Cvečková
24.11.2015 31.12.2023 pdf-file Informace pro veřejnost Obec Nový Malín
0
Počet obyvatel
0
Počet domů
0
Počet kulturních památek
0
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám