Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu Zveřejnil
08.06.2023 16.06.2023 pdf-file POZVÁNKA - Starosta Obce Nový Malín svolává 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 15.6.2023 od 16:30 hodin. Jiřina Cvečková
08.06.2023 24.06.2023 pdf-file Rozhodnutí - společné územní rozhodnutí a stavební povolení veřejnou vyhláškou Jiřina Cvečková
06.06.2023 22.06.2023 pdf-file Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Jana Vohralíková
01.06.2023 17.06.2023 pdf-file Řád veřejných pohřebišť obce Nový Malín a Mladoňov. Jiřina Cvečková
31.05.2023 16.06.2023 pdf-file Přijatá usnesení na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nový Malín konaném dne 16.3.2023 v Novém Malíně. Jiřina Cvečková
30.05.2023 15.06.2023 pdf-file Návrh závěrečného účtu Obce Nový Malín za rok 2022 Jana Vohralíková
15.05.2023 15.06.2023 pdf-file Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce. Jiřina Cvečková
03.04.2023 08.04.2026 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Nový Malín, z.s. Jiřina Cvečková
03.04.2023 08.04.2026 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS Nový Malín Jiřina Cvečková
23.02.2023 pdf-file Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Nový Malín Jana Vohralíková
21.02.2023 02.01.2024 pdf-file Nedostatečně identifikovaní vlastníci Jana Vohralíková
28.12.2022 30.12.2025 pdf-file Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol Nový Malín Jiřina Cvečková
21.12.2022 pdf-file Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Nový Malín na rok 2023 Jana Vohralíková
03.11.2022 31.12.2023 pdf-file Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Jana Vohralíková
07.09.2022 pdf-file Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Jiřina Cvečková
22.06.2022 30.06.2023 pdf-file Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2021 Jana Vohralíková
09.06.2022 10.06.2025 pdf-file Darovací smlouva - Hýbl Ondřej Jiřina Cvečková
13.04.2022 14.04.2025 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS na rok 2022 Jiřina Cvečková
30.03.2022 31.03.2025 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Nový Malín na rok 2022. Jiřina Cvečková
20.01.2022 21.01.2025 pdf-file Darovací smlouva Římskokatolická farnost Nový Malín. Jiřina Cvečková
21.12.2021 pdf-file Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Nový Malín na období roků 2023, 2024, 2025 Jana Vohralíková
08.12.2021 09.12.2024 pdf-file Darovací smlouva TJ Sokol Nový Malín Jiřina Cvečková
02.12.2021 03.12.2024 pdf-file Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Jiřina Cvečková
26.04.2021 29.04.2024 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS. Jiřina Cvečková
23.04.2021 24.04.2024 pdf-file Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Nový Malín. Jiřina Cvečková
24.11.2015 02.01.2024 pdf-file Informace pro veřejnost Obec Nový Malín
Máte dotaz?

Napište nám